ADR
It is a standard including the rules for road transportation of combustible, explosive, and chemical substances. The law on becoming a member to the ADR convention was passed in TBMM on November 30, 2005. The law has become effective on January 1, 2009.

VTS
Vehicle Tracking System. It is a system for tracking the vehicles through satellite by using GPS and GPRS technologies.

Bonded Warehouse
It is the place where the cargo is allowed to be opened pursuant to the relevant provisions of the law and is kept under the supervision of the customs administration based on a declaration submitted to the customs administration.

Hub
It is the regional center where the arrived cargo/goods are unladed, cargo/goods are loaded for the relevant destination, cargo is stored for short periods of time, and cargo/goods are transferred from one vehicles to another.

Tool Box
It is the tool box including hand tools (hammer, screwdriver etc.) and flashlight for carrying out small repairs.

Deck Compartment
It is the section located on the driver cabin of the truck haulage where the trucks stockpile awning etc. and which allows easily designating the height of the cargo they will receive.

Weighing Capacity
It means the loading capacity (maximum cargo load) of the vehicle.

Fifth Wheel
It is the part assembled along the vehicle on the chassis of the towing trucks and designed for safely locking the fitting of semi-trailers called king pin.

CMR
It is a road transportation way-bill. It is a transportation bill issued pursuant to the international CMR Convention for transportations with truck.

Towing Truck
It is a motor land vehicle with minimum two axles used for towing semi-trailers.

Permanent Vehicle
It it s the spot vehicle carrying out continuous transportation.

Tare
It is the dry weight of the container.

Damper Kasa
Kamyonlara özel hidrolik donanımı sayesinde, kasa içindeki dökme yükün boşaltılabilmesi için 45 derecelik eğim alabilen kasa tipidir.

Damper Yarı Römork
45 derece eğim alacak şekilde hidrolik donanımla çalışan ve üzerindeki yükü kendisi boşaltan kasa sistemidir.Kamyonlardan farklı olarak, üzerindeki malzemeyi sağa veya sola yıkabilen damperli yarı römorklar da mevcuttur.

Depo
Millileştirilmiş malların açık veya kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yerdir.

Dingil
Tekerleklerin üzerinde döndüğü metal aksam. Üzerinde tek lastik olanlar tek dingil, çift teker takılanlar çift dingil olarak ifade edilir.

Dökme Yük
Herhangi bir ambalaj içinde bulunmayan yük.Örneğin, kömür, demir tozu vs.

FEU
Unit corresponding to 40 feet. It is the measurement unit used for indicating the capacities of the containers. 1 FEU 40 ft (length) × 8 ft (width) × 9 ft (height) or in metric system 12.192 m (length) × 2.44 m (width) × 2.59 m (height); and the volume is approximately 67.5 m³.

Fictive
In the field of customs in the factory interior.

Refrigerated Vehicle
It is the road vehicle designed and manufactured for transporting foodstuff, drugs, and some chemicals sensitive against changes in temperature. Its wall thickness and insulation value varies depending to the temperature change sensitivity of the material transported, and it has a cooling unit.

Gabari
Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Geçici Depolama Yeri
Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yerdir.

Transit Document
It is the document stating the cargo transported between the departure customs and arrival customs for international transportation, which allows passing from the departure and arrival country customs and entry to the country where the cargo is being transported to. Truck carnets are also a transit document.

Gümrük Muhafaza Memuru
Gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda bulunan malın, muayene memurundan sonra gümrük beyannamelerinin teslim edildiği memurdur. Ayrıca konteyner gibi mühürlenmiş malzemelerin mührünü yapma ve açma yetkisi de bu memurlara verilmiştir.

Intermodal Transportation
It is the type of transportation carried out by using two or more transportation modes with the same transportation vehicle or container, where the cargo inside the vehicle or the container is not subjected to any handling while the transportation mode changes.

Loading Limit
It is the maximum amount of weight or the maximum number of passengers and servants stated in the relevant vehicle’s manufacturing standard and allowing safe transportation by the vehicle.

It is the measuring device where the vehicles, which will be loaded with cargo, stop by for being weighed when empty and after being loaded.

Jumbo Yarı Römork
13,60m x 2,45m x 2,65m ölçülerinde, 90m3 brüt hacimli, iki katlı modelleri de bulunan yarı römorktur.

K1
Bir veya birden fazla özmal taşıtla karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma Bakanlığı’ndan almaları gereken yetki belgesidir.

Kombine Taşımacılık
İntermodal olmayan ancak birden fazla nakliye aracının (tren, kamyon vs) birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla yapılan taşıma tipidir.

Kamyon
İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan, eşya ve ya yük taşımak için imal edilmiş, şasisi, farklı amaçlı şasi üstü ekipman ve ya kasa monte etmeye uygun, en az iki dingilli motorlu kara taşıtıdır. Tasarımı ve motor gücü itibariyle kamyonların bazıları römork çekmeye müsaitlerdir.

Kamyon Römork
Bir kamyon ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde imal edilen römorktan oluşan, yük taşıma amaçlı karayolu taşıtıdır.

Kamyonet
İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş, taşıyacağı yükün cinsine göre kasaya sahip kara nakliye araçlarıdır.

Kantar
Yük alacak araçların boş ve yüklendikten sonra tartılmak için uğradıkları ölçüm cihazıdır.

Kapalı Kasa
Yanları ve tavanı kapalı olan, sadece arka kapağın açılmasıyla yüklenebilen yarı römork sınıfıdır.

Kayar Perdeli Yarı Römork
Yan yüzeyleri ve tavanı bir perde sistemiyle kapatılmış, perdelerin açılmasıyla hem kasanın yanından hem de üstünden yüklenebilir olan yarı römorktur.

Fishbone Trailer (Container chassis semi-trailer)
It is a semi-trailer designed and manufactured for container forwarding with minimum one axle featuring a twist lock located on the tip of transverse crosses with a quantity and distance according to the type of the container on a framework chassis.

King Pin
Yarı römork çekicinin beşinci tekeri ile bağlantısını sağlayan ve dövme çelikten mamul bir parçadır. Yarı römorkun taşıma kapasitesi doğrultusunda farklı ölçülerde imal edilir.

Kiralık Araç
Sözleşme yapılarak komple sürücüsüyle birlikte kiralanan, aylık belli bir kira ve km. başı yakıt yüzdesiyle çalışan araçlardır.

Komisyon
Yük almayı kabul eden aracın sürücüsünden kısmen yan gelir olması için kısmen de sürücünün yükü almasından vaaz geçmesini engelleme amaçlı olarak alınan para.

Komisyoncu
Yük veren kişiye yüke uygun aracı bulan ve araç sahibinden komisyon alan kişidir.

Komisyon Faturası
Alınan komisyon karşılığında kesilen fatura.

Konşimento
Üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler bulunan yük taşıma senedidir.

Container
It is the standard metal cargo case resistant against any kind of atmospheric condition, particularly used in intermodal transportation, easily handled and stacked one on another. The types called 20′, 40′, and 45′ are the most popular ones. This classification is made according to the changing length of the containers.

Twist Lock
It is the mechanism of the container for lifting the containers or fixing the containers from the corners by the transportation vehicles.

L2 Certificate
It is a kind of license which the international logistics companies should have pursuant to the Road Transportation Law. The certificate is valid for 5 years unless the violations set out in the provisions of the law arise.

LOW-BED
It is a semi-trailer allowing the transportation of cargo with lengths, heights, widths, and weights different than the ones that would be transported with normal trucks or articulated lorries, which are outside the scope of standards according to the international and national road transportation regulation such as heavy duty machines or special project cargo.

Mega Semi-Trailer
It is a semi-trailer with a dimension of 13,60 m x 2,50 m x 3,00 m and volume of 102 m³.

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Karayolları Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunanların yine bu yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanların aldığı belgedir.

Nakliyeci
Taşımacılıkla uğraşan kişi.

Freight
It is the transportation fee excluding VAT.

Ordino
Konşimento karşılığında, yurt dışından gelen malın gümrükten çekilmesi için verilen emirdir.

Özel İzin Belgesi
Taşımalarda geçiş belgesi aranmadan, geçiş belgesi yerine geçmek üzere ve Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plakalı taşıtlara verilen belgedir.

Özel Yük Taşıma Belgesi
Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan ve başka ulaşım sistemleri ile taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu yüklerin taşınabilmesi Karayolları Trafik Kanununun 33.Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 66.ve 128.maddelerine göre Karayolları Genel Müdürlüğünden (İlgili Bölge Müdürlüklerinden) Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması ve taşımanın bu izindeki esaslara göre yapılması zorunludur.

Palet
Depolama ve sevkiyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.

Yükleme Pusulası / Yükleme Teklifi
KN Ofisinden iş alan aracın ofis çalışanlarıyla olan anlaşmasını, verdiği komisyonu belgeleyen ve yükünü alacağı firmaya yükleme için geldiğini kanıtlayan evrak.

Parça Yük
Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan ve konteyner içine konulamayan, genel yük olarak da tanımlanabilen, farklı paket tipinde olabilen parsiyel yüklerdir.

Partial Distribution
It is the general name given for allocating the vehicle’s transportation capacity to more than one customer or for orders of the customers that need to be delivered to more than one location.

Psychotechnical Test
The aim of psychotechnical test is to measure and assess the mental and psychomotor skill level of the drivers, which ensure that they drive their vehicle safely, through objective methods. It is consisted of assessing the driving skills, traffic related driving behaviors, and personality in terms of traffic psychology. The certificate is valid for 5 years.

R2 Belgesi
Karayolları Taşıma Kanunu gereği, uluslar arası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların sahip olması gereken bir yetki belgesi türüdür. Kanun hükümlerince belirtilen ihlaller gerçekleştirilmedikçe, belge geçerlilik süresi 5 yıldır

Rampa
Malzemenin depoya alınma veya depodan sevk edilme işlemlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan alandır.

Ring
Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir.

Rulo Taşıyıcı Yarı Römork
Özellikle rulo şeklinde saç olmak üzere benzeri şekil ve boyuttaki yükleri taşımak amacıyla imal edilen bir yarı römorktur. Tabanda bulunan ve aracın boyu ekseninde açılmış olan bir yuvarlak silindir şeklindeki boşluk, yükün araca yüklendiğinde her iki yandan desteklenmesini sağlamakta böylece yükün, araç üzerinde sabitlenmesi için alınacak önlemlerin daha basitçe yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Platform Yarı Römork
Zemini düz ve kenar kapakları olmayan yarı römorktur. Boru, demir, konteyner gibi malzemelerin taşınmasında kullanılır.Boyutları konteyner boyutlarına göre değişken olabiliyor.

Delivery Note
It is an official document stating the name, amount, freight value, and invoice no. for the cargo transported with the vehicle. It is a document that has to be issued and kept with the goods while transporting the commodity from a location to another in order to inspect the goods during the transportation pursuant to the tax legislation.

Sovtaj
Hasar gören ürünlere sigorta eksperi tarafından biçilen maddi değerdir.

Sözleşmeli Araç
Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtlardır. Sefer başına ya da Ytl / ton olarak çalışırlar. Aylık sabit ücret karşılığı çalışan sözleşmeli araçlar komple kiralık araçlardır.

Spanzet
Yükün üstünden geçerek, yükün taşınacağı yüzeye sabitlenen ve üzerinde “gırgır” olarak bilinen gergi mekanizmasıyla gerilerek yükü sabitlemekte kullanılan polyester şeritlerin genel adıdır.

Spot Araç
Serbest çalışan, tek seferlik taşıma anlaşması yapılan araçların genel adıdır.

Free Alongside Ship
It is a method generally used for road and sea transportations. The customs procedures for the cargo are carried out on the transportation vehicle.

Sürücü
Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişi.

Şehir İçi Taşıma
Belediye sınırları ile mücavir alanı dahilinde yapılan taşımalardır.

Swap Body
It is the name of the containers with a thin structure which will not be stacked one on another and not lifted from the top by stacker. They are made from very light materials in order to reduce the initial purchase cost and to minimize the fuel costs in long term. They have standard ISO container dimension for being loaded to the vehicles transporting other kinds of containers. The transportation vehicle can be easily changed without requiring any loading/discharging system thanks to its foldable feet located generally on four corners.It is the document containing the trade name of the license holder, type and number of license, validity date of the vehicle card, brand, type, model, license plate and color of the vehicle.

Tam Römork
Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine göre tasarlanıp, imal edilen, en az bir dingilli ve çekildiği kamyona çeki oku, döner tabla, kanca v.b. adlarla tanımlanan bir bağlantı aparatıyla bağlanan araçtır.

Taşeron
Belirli bir taşıma işini, bir sözleşme sonucunda sahip olduğu ya da kendisine başka bir şekilde bağlı olan araçlarla başka bir firma adına yapan tüzel kişiliktir.

Taşıma İrsaliyesi
Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait, aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenledikleri belgedir.

Taşıt Belgesi
Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi ifade eder.

Weighbridge
It means minimum one towing and maximum two towed trailers connected to each other for progressing on the road as a single unit.

Taşıt Kartı
Bir taşıtın yalnız, bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu belge altında çalıştırılabileceğini gösteren;

Yetki belgesi sahibinin ticari unvanını,
Yetki belgesinin türü ve numarasını,
Taşıt kartının geçerlilik süresini,
Taşıtın markası, cinsi, model, plaka ve rengini içeren belgedir.
Taşıt Kantarı
Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluşan aracı ifade eder.

Tauntliner
It is a type of a semi-trailer which the lateral surface is covered with a partially opened awning system.

TEU
Unit corresponding to 20 feet. It is the measurement unit used for indicating the capacities of the containers. 1 TEU 20 ft (length) × 8 ft (width) × 9 ft (height) or in metric system 6.10 m (length) × 2.44 m (width) × 2.59 m (height); and the volume is approximately 38.5 m³.  A 40′ container is expressed as 2 TEU.  A 45′ container is also measured as 2 TEU.

Tır
Fransızcada Transports Internationaux Routiers kelimelerinin baş harfleridir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesindeki, Milletlerarası Nakliyat Birliği (IRU) tarafından 15 Ocak 1959 tarihinde Cenevre’de imzalanan bir anlaşmadır.Bu anlaşma 11 ülke (Avusturya, İsveç, Portekiz, Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan, Fransa, Malta, İsviçre, Tunus ve Yugoslavya) arasında imzalanan birleşik taşımacılığına (karayolu, demiryolu, havayolu, su yolları) ve konteyner kullanılmasına izin veren bir sözleşmedir (1994).

Uygulamada bu anlaşmaya dahil ülkelerin karayolu vasıtaları, vasıtada yüklü bulunan gümrüklü eşyanın cinsini, miktarını, mahiyetini belirten bir TIR karnesiyle yine vasıtanın belli yerlerine takacakları TIR plakaları taşırlar. TIR karnesinde belirtilen ve vasıtada yüklü bulunan eşyanın gümrük kontrolü mahreç ülkede yapılmakta, varış noktasına kadar güzergahta bulunan ülkelerin gümrüklerinde sadece harici kontroller -şüpheli durumlar hariç – yeterli olmaktadır. Ülkemizde de Yarı Römork ve çekiciden oluşan taşıma araçlarına TIR denmektedir.

Tır Karnesi
TIR sözleşmesi sistemi içinde kullanılan ve IRU (Uluslararası Karayolları Taşımacıları Birliği) tarafından basılarak üye ülkelerin kullanımına sunulan karnedir.

Collective Transport Way-bill
It is the transport way-bill issued by the vehicle owner by writing the arrival locations/customers and corresponding goods one under another for the distribution of one or more goods to more than location/customer at once.

Transit Transportation
It means the passenger or cargo transportation starting at any country and ending at another country by passing through the lands of at least one country and covering the transportation made through countries other than the departure and arrival countries.

UBAK
It is an integrated transportation system where the transportation is carried out economically and technically effective and quicker with more secure fleets compatible with environmental standards, covering the social aspects of overseas transportation.

Türkiye’nin de aralarında kurucu ülke olarak bulunduğu 17 ülke tarafından 1953 yılında kurulan ve günümüzde yaklaşık 50 üye ülkesi bulanan Uluslararası bir organizasyondur. Ülkemizdeki faaliyetler Ulaştırma Bakanlığınca yürütülmekte olup, standartlaşma ile ilgili kanun, mevzuat ve uygulamalar bu kurum tarafından yürütülmektedir.

Ücret Tarifesi
Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

Yetki Belgesi
Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgedir.

Yurt İçi Taşıma
Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taşımalardır.

Yarı Römork
Bir motora haiz çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine has bir şekilde tasarlanıp imal edilen en az bir dingilli ve çekildiği araca king pin adı verilen bir bağlantı sistemi aracılığı ile bağlanan yük taşıma amaçlı karayolu aracıdır